Kursy

Naszym celem jest dostarczenie nauczycielom i uczniom systemu który uatrakcyjni proces nauczania matematyki. Dzisiejsza oferta adresowana jest szkół ponadgimnazjalnych i uwzględnia obowiązującą podstawę programową nauczania.

Kurs dla szkół ponadgimnazjalnych obejmuje działy:
  • Liczby rzeczywiste
  • Wyrażenia algebraiczne
  • Równania i nierówności
  • Funkcje
  • Ciągi
  • Trygonometria
  • Planimetria
  • Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
  • Stereometria
  • Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
Na każdy dział składa się kurs (ok. 100 ekranów) oraz egzamin (ok. 100 zadań – generowanych losowo).