Wasze opinie

Dodaj komentarz

1 comment

  1. Podczas II Ogólnopolskiej Konferencji z zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki "Z matematyką w ręku" (20-23 sierpnia 2011, Czudec) przedstawiony został nauczycielom, dydaktykom nasz e-learningowy kurs nauczania matematyki. Zapraszamy do dokonania wpisu i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

    — RFK Fri, 9 Sep 2011